FANDOM


Wyróżniamy 2 kategorie:

  • LV broni. Go nie możemy w żaden sposób zmienić. Każda broń ma określony LV. Nie znajdziemy jej z innym LV. Przykład: Fire Glove 1. Często LV zalicza się też do nazwy broni.
  • LV Postaci.

Za każdy zdobyty LV, otrzymujemy po 2 SP na postać ( na całą drużynę w sumie 8 SP ). LV zdobywamy poprzez zabijanie różnego rodzaju przeciwników. Dają nam oni EXP. Im wyższy LV, tym więcej potrzeba EXP, by zdobyć następny. LV zdobywa cała drużyna. Nigdy nie będzie sytuacji w której jedna z postaci ma goszy, lub lepszy LV.